OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

šípky DC RedDragon Nitra

Objednávanie tovaru

 
Objednávanie tovaru z Red Dragon Darts
 
 
Objednávať možno akýkoľvek tovar zo stránky www.reddragondarts.com, nielen produkty Red Dragon Darts, ale i Winmau, Laserdarts a iné. Tovar, ktorý chcete objednať, posielajte mailom na dcnitra@wbl.sk s popisom tovaru resp. kódom (ak je uvedený) a počtom kusov.
 
Objednávať sa bude každý druhý mesiac, vždy najneskôr k 25. dňu v mesiaci. Do tohoto dňa musí objednávateľ uhradiť zálohu vo výške "celková cena objedávky X 1,5" na účet 2925834989/1100. Tento koeficient počíta s kurzom libra/euro a s poštovným*. Ak nebude k 25. dňu platba na účte, posúva sa objednávka automaticky do ďalšieho "turnusu". Po doručení tovaru bude vypočítaná reálna cena tovaru a bude urobené zúčtovanie (vrátenie preplatku alebo doplatenie za tovar). Po zúčtovní bude odovzdaný objednaný tovar.
 
Prvá objednávka v roku 2012 bude k 25. januáru.
 
POZOR!!! DC Nitra nebude posielať tovar poštou! Pod poštovným sa rozumie poplatok za dopravu z UK.
 
* Výpočet poštovného bude vykonaný na základe percentuálneho podielu na celkovej výške objednávky.
 
 
 
Príklad:
 
 
 
 
 
 
Výpočet zálohy:
 
šípky: 1 x 10,90
letky: 5 x 1,75 = 8,75
shafty: 3 x 2,00 = 6,00
 
celkovo: 25,65 x 1,5 = 38,48€ - táto suma musí byť uhradená ako záloha a z ktorej bude vykonané zúčtovanie.